Constitució de l’entitat

Dijous 07/03/2013

Reunió de la primera junta de l’entitat.

base42_110px

Decidim el nom (Base42) amb motiu que una base és un lloc on es disposa d’una sèrie de recursos, que en el nostre cas representa l’anhel de tenir un local social addient, i el 42 perquè és el número de la veritat, concepte que no perseguim, però que si més no aprovem.

S’aproven els estatuts, s’aprova el règim intern i signem la constitució de l’entitat. Tot a punt per legalitzar-la. Tots els presents aportem 10€ per tal de pagar les despeses de constitució de l’entitat.

La junta queda constituida amb els següents membres:

  • President: Jordi Fàbregas
  • Secretari: Francesc Martin
  • Tresorer: Esteve Camós
  • Vocal: Jordi Bou
  • Vocal: Elvis Gallegos
  • Vocal: Jordi Molas
  • Vocal: Marc Ferrés
  • Vocal: Lluís Recasens